Unidade 0. Introdución. Procedementos e comentario das fontes xeográficas