Unidade 8. O sector secundario. Minería, fontes de enerxía, industria e construciónCuestionario