Instituto Nacional de Estadística

O Instituto Nacional de Estatística é un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito ao Ministerio de Economía e Facenda, á organización estatística en España e a súa lexislación, ao Sistema Estatístico Europeo e cómo está organizado e tamén á Oficina do Censo Electoral, que es el órgano encargado da formación do censo electoral.