O Prestige unha década despois

Que aprendimos 10 anos despois? 
 
   


DésCÁLOGO 

Dés-feito o Litoral 
Dés-manteladas a cultura, a educación e a sanidade 
Dés-moronados o agro, a industria e a pesca 
Dés-terrada unha nova xeración de moz@s 
Dés-contento o pobo 
Dés-acreditada a clase política 
Dés-baratados os cartos públicos en delirios faraónicos 
Dés-afiuzada a xente 
Dés-prezada a lingua 
Dés-protexidos os nosos bens naturais por todos os gobernos Que nos queda? 
Dés-ertar ou Es-pertar?